پس از چندی که تلگرام قابلیت تماس صوتی از طریق برنامه محبوب Telegram را در احتیار کاربران اروپایی و آمریکایی قرار داد، این قابلیت برای کاربران ایرانی نیز فعال گردید. بر سر فعال سازی این قابلیت چانه زنی هایی اتفاق افتاد و مثل اینکه نتایج چانه زنی ها به فعال سازی این قابلیت منجر شد.